هفتمین همایش ملی قیر و آسفالت 19 تا 21 آبان ماه با حضور کلیه دست‌اندرکاران، سیاستگزاران و تولیدکنندگان قیر و آسفالت، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، قیرهای اصلاح شده، انواع آسفالت، تکنولوژی‌های ساخت و اجرا، فناوری‌های مناسب نگهداری رویه راه‌ها، قیرهای غیراستاندارد، تانکرهای حمل قیر و ... برگزار می‌شود.
شایان ذکر است، نمایشگاه جانبی هفتمین همایش ملی قیر و آسفالت نیز همزمان با برگزاری این همایش، با حضور تولیدکنندگان قیر و مواد افزودنی، قیرهای امولسیونی، قیرهای خالص، آسفالت‌های حفاظتی، ماشین‌آلات تولید و اجرا، مهندسان مشاور و ... برگزار می‌شود.