این بخش با هدف انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های تولید فرآورده‌های جدید قیری، از جمله قیرهای امولسیونی و پلیمری و همچنین نظارت بر كنترل كیفیت محصولات و حفظ شرایط بهبود عملكرد واحدها و دستگاه‌های فرآیند تولید قیر، به علاوه كنترل كیفیت محصولات تولیدی از نظر مطابقت با استانداردهای معتبر بین المللی و سفارشات مشتریان با توجه به الزامات سیستمهای مدیریت كیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای فعالیت می‌نماید. بخش تحقیق و توسعه با داشتن متخصصین مجرّب شامل قسمتهای مهندسی فرآیند، تضمین كیفیت، آزمایشگاه، بازرسی فنی می‌باشد.