آزمایشگاه عایق اصفهان در سه مرحله فرآیند تولید را با انجام آزمایش‌های مورد نیاز كنترل نموده تا واحد تولیدكننده قیر بتواند با انجام تغییرات لازم محصولات را با شرایط استاندارد تولید نماید. هر مجموعه تولیدی برای این كه بتواند محصولی را تولید نماید نیاز به خوراك خاص خود دارد و هر سیستمی كه بخواهد به طور منظم و با شرایط ایده‌آل كار كند باید همواره خوراك و مواد اولیه را تحت كنترل فنّی داشته باشد و آزمایشگاه این شرکت با انجام آزمایش‌های خاص، تطابق و یا عدم تطابق شرایط ویژه خوراك آن با شرایط می‌تواند باعث افزایش راندمان، ارتقاء كیفیت محصول و كاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع و تكنولوژی و افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی و نیروی كار گردد. كنترل كیفیت حین فرآیند، نیز در بدست آوردن محصولی با اهداف و شرایط خاص برنامه‌ریزی شده بسیار ضروری است كه با انجام آزمایش‌های لازم این كنترل همواره هرگونه انحراف از مشخصات تعیین شده را نشان می‌دهد.


این آزمایشگاه با بهره مندی از بهترین وسایل اندازه گیری کیفیت قیر ساخت کارخانه کوهلر KOEHLER آمریکا یکی از آزمایشگاه های مرجع در منطقه می باشد.