شركت عایق اصفهان علاوه بر واحدهای تولید قیر دارای واحد ذخیره سازی نیز می‌باشد این كارخانه دارای مخازن استاندارد جهت نگهداری و ذخیره سازی با ظرفیت 12000 تن می باشد.